پاکسازی جرم و انگل با لیزر لثه!

آنتی‌بیوتیک نمی‌تواند التهاب لثه را درمان کند

671
0 0
آنتی بیوتیک‌ها نمیتوانند بطور کامل از بدن دربرابر عفونت های دهانی و لثه مراقبت کنند اما در شرایطی می‌توانند میزانشان را کاهش دهند. این ویدئو نشان می‌دهد که وقت بیماری لثه چه اتفاقی برای بهداشت دهان رخ می‌دهد و با استفاده از لیزر می‌توان جرم‌های لثه را پاک کرد و دهانی سالم داشت.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار