آشنایی با توانبخشی اوتیسم با شیوه تحلیل رفتار کاربردی یا ABA

چگونه مهارت گفتاری کودکان اوتیستیک را رشد بدهیم؟

630
0 1
چطور با استفاده از این اصول ABA یا توانبخشی اتیسم با شیوه تحلیل رفتار کاربردی می‌توان به مراحل رشدیِ کودک اوتیسمی کمک کنیم؟ اصول ABA شامل سه مرحله می‌شود. یک طبقه‌بندی مهارت‌ها. دو همراه کردن تقویت مثبت و سه تکرار و تمرین کافی. یا این ویدید همراه شوید تا ببینید چطور می‌تواید ارتباط برقرار کردن را در کودکان اوتیسمی تقویت کنید و به آن‌ها در برقراری ارتباط کمک کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار