23.7K
1 4

انواع جراحی لوزه و علائم پس از تانسیلکتومی و آدنوئیدکتومی

چرا لوزه کودکان را جراحی می‌کنند؟

لوزه‌ها و آدنوئیدها بخشی از سیستم لنفاوی‌اند که به سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند تا با عفونت مقابله کند. در برخی کودکان لوزه‌ها و آدنوئیدهای آنان آلوده یا بزرگ می‌شود که باعث ایجاد مشکل در بلع، تنفس یا حتی خواب می‌شوند که نیاز به جراحی دارد. به عمل برداشتن لوزه‌ها «تانسیلکتومی» و به عمل برداشتن «آدنوئیدها»، «آدنوئیدکتومی» می‌گویند. با این ویدئو همراه شوید تا با علائم، نشانه‌ها و علت برادشتن لوزه در کودکان بیشتر آشنا شوید.

Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود