انواع جراحی لوزه و علائم پس از تانسیلکتومی و آدنوئیدکتومی

چرا لوزه کودکان را جراحی می‌کنند؟

15.9K
1 3

لوزه‌ها و آدنوئیدها بخشی از سیستم لنفاوی‌اند که به سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند تا با عفونت مقابله کند. در برخی کودکان لوزه‌ها و آدنوئیدهای آنان آلوده یا بزرگ می‌شود که باعث ایجاد مشکل در بلع، تنفس یا حتی خواب می‌شوند که نیاز به جراحی دارد. به عمل برداشتن لوزه‌ها «تانسیلکتومی» و به عمل برداشتن «آدنوئیدها»، «آدنوئیدکتومی» می‌گویند. با این ویدئو همراه شوید تا با علائم، نشانه‌ها و علت برادشتن لوزه در کودکان بیشتر آشنا شوید.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار