مراقب بیماری لثه یا پریودنتال باشید

نگاهی به التهاب لثه و از دست دادن دندان‌ها

32
0 0
بیماری لثه یا «پریودنتال» وضعیت التهابی است که بر بافت‌های نگهدارنده دندان‌ها تأثیر می‌گذارد که شامل لثه، رباط‌های پریودنتال و استخوان «آلوئول» هستند. مرحله اول هم «ژنژیویت» یا التهاب لثه است که بر اثر جِرم در اطراف دندان و باکتری به وجود می‌آید. در صورت عدم درمان شاید دندان از دست برود. البته می‌توان این بیماری را با بهداشت یا درنهایت با جراحی درمان کرد، این انیمیشن را تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار