دندانی بی‌مصرف و دلیل رویش آن

دندان عقل، یادگاری از اجداد باستانی ما!

4K
0 0
هر ساله میلیون‌ها نفر دندان عقل خود را می‌کشند! چرا؟ چرا رشد می‌کند، چرا بی‌استفاده است و چرا باید آن را بکشیم؟ این انیمیشن کوتاه و بانمک درباره دلیل داشتن داندان عقل و چرایی کشیدن آن است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار