چرا استخوان‌ها پوک می‌شوند؟

بیان علمی پوکی استخوان به زبان ساده

48
0 0
«پوکی استخوان» به‌معنی کاهش تراکم استخوان است که دو نوع بعداز پیری و بعداز یائسگی دارد. رایج‌ترین شکستگی در پوکی استخوان مربوط به شکستگی ستون فقرات است. تشخیص با یک دستگاه جذب‌سنجی اشعه ایکس با انرژی دوگانه و دستگاه DEXA انجام می‌شود که امتیاز T مساوی یا کمتر از 2.5 به‌معنای پوکی استخوان است. درمان ابتدایی متکی بر داروهای «بیس‌فسفونات» مانند «آلندرونات» و «رزدرونات» است. این انیمیشن بیان علمی پوکی استخوان به زبان ساده است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار