به خودت اهمیت بده!

راه‌های ساده مراقبت از خودمان در روزهای سخت

6.8K
0 1
زمانی‌که در شرایط دشوار ذهنی و روانی قرار داریم، بیش از هر زمان دیگری بسیار مهم است روی مواردی تمرکز کنیم که تا حد امکان ما را سالم نگه می‌دارد. برای مثال مدیتیشن، اختصاص‌دادن زمانی به خود برای انجام کاری که احساس خوبی به ما می‌دهد، ورزش و تحرک بدنی، خواب مناسب و کافی و... تأثیر بسزایی نه‌تنها بر روان بلکه بر جسم ما نیز دارد. مراقبت از خودتان از احساس ارزشمندی نشأت می‌گیرد، نه خودخواه‌ بودن. ویدئو را در همین باره تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار