دلبستگی ایمن، مضطرب، اجتنابی و آشفته

سبک دلبستگی‌تان درباره شخصیت شما چه می‌گوید؟

88
0 0
سبک‌های دلبستگی به انواع روابطی می‌پردازد که بین افراد وجود دارد. این رفتارهای دلبستگی‌محور به چهار طبقه‌ مجزا تقسیم شدند: دلبستگی ایمن، مضطرب دوسوگرا، اجتنابی و آشفته. این ویدیو به توضیح در مورد این چهار بخش و عوارض بعد از آن در بزرگ‌سالی پرداخته است و می‌گوید سبک دلبستگی شما نشان کدام ویژگی‌های شخصیتی شما دارد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار