اغلب آزارگران جنسی کودکان از نزدیکانند

برای پیشگیری از آزارجنسی کودکان چه باید کرد؟

8.6K
0 2
برای پیشگیری از آزار جنسی به کودکان، نخست باید آموزش و نظارت لازم را در تربیت جنسی کودک انجام دهیم. در همین زمینه می‌دانید نباید تصاویر عریان و نیمه عریان کودک خود را به اشتراک بگذارید؟ می‌دانید 70درصد آزارهای جنسی توسط نزدیکان انجام می‌شود؟ دکتر زهره کشاورز متخصص سلامت باروری‌، فلوشیپ پزشکی جنسی و سکسولوژیست در همین باره صحبت کرده‌اند. به گفته دکتر کشاورز کودک باید بداند اولین مرجعی که بعد از آزارجنسی به آن مراجعه کند، پدر و مادر هستند. تماشای این ویدئو را به شما توصیه می‌کنیم.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار