روشی برای کمک به سیستم ایمنی در درمان سرطان

ایمونوتراپی یا ایمنی درمانی چیست؟

41
0 0
«ایمنی‌درمانی» یکی از راه‌های درمان سرطان با کمک به سیستم ایمنی برای شناخت سلول سرطانی از سلول اصلی اندام است. چراکه سلول‌های سرطانی برای سیستم ایمنی تهدیدی محسوب نمی‌شوند، درنتیجه سیستم ایمنی با آن کاری ندارد. در این روش با تأثیر بر روی سیستم ایمنی، توان تشخیص سلول سرطانی بیشتر می‌شود. این ویدئو به زبان ساده علمکرد درمان با ایمونوتراپی را نشان می‌دهد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار