تماس چشمی، الگوهای ریتمیک، جملات ساده و تکرار!

چند تمرین ساده برای بهبود لکنت زبان

9K
0 0
کودکانی که لکنت زبان دارند احتمالا هنگام صحبت در جمعی خارج از خانواده، بیشتر دچار محدودیت‌های گفتاری می‌شوند. این ویدئو چند تمرین ساده را آموزش می‌دهد برای کاهش لکنت کودکان و روان و سلیس صحبت کردنشان. همچنین اگر خودتان هم دچار گره‌هایی در صحبت کردید، این تکنیک‌ها به کارتان می‌آید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار