دردهای زانو مختلف اما ساده‌اند

نگاهی به آناتومی پا و زانو و علت همه زانو دردها!

50
0 0
زانو یکی از پیچیده‌ترین اندام‌های بدن است که می‌تواند به دلایل مختلفی دچار درد شود. با این ‌حال اغلب این دردها سطحی هستند و با تغییر برخی عاد‌ت‌ها خود به خود خوب می‌شوند. این ویدئو آناتومی پای چپ را بررسی و تمام اجزای آن را توضیح می‌دهد و می‌گوید معمولا بیماران با درد در کدام قسمت‌های زانو نزد پزشک می‌روند و منشاء درد زانوی آنها با توجه به ناحیه ملتهب شده کدام است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار