نگاهی به تغییرات مادر و نوزاد در سه ماهه سوم بارداری

انقباضات کاذب حاملگی چه فرقی با اصلی آن دارد؟

58
0 0
در سه ماه آخر بارداری، مادر و نوزاد بیشترین تغییرات را دارند؛ نوزاد به سرعت رشد می‌کند و مادر سنگین‌تر و شکمش بزرگتر می‌شود. بزرگی شکم باعث فشار به مثانه، رکتوم و رگ‌های پا می‌شود. جز این مادر انقباضاتی را حس می‌کند که به آن انقباضات براکستون هیکس می‌گویند که می‌تواند کاذب باشد. دانستن تفاوت این انقباضات با انقباضات اصلی در زمان وضع حمل مهم است. در این ویدئو تمام تغییرات این دوران و تفاوت انقباضات کاذب با اصلی به اشتراک گذاشته شده است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار