هر نوع کهیری دلیلی دارد

کهیر، بیماری‌ای که خارش دارد اما مسری نیست

44
0 0
کهیر ناهنجاری متورم، ناهموار و قرمز رنگی روی پوست است که درصورت حساسیت بدن به چیزی و یا به دلیلی نامعلوم ایجاد می‌‌شود.کهیر مسری نیست و انواع مختلفی دارد: کهیر حاد، کهیر مزمن و ...
برای درمان کهیر آنتی هیستامین، سیتریزین یا فکسوفنادین تجویز می‌شود. در این ویدئو با کهیر، انواع ودرمان آن بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار