انواع پروتزهای دندان، شیوه اتصال و مراحل نصب

پروتز دندان چیست و چه کارکردی دارد؟

55
0 0
هدف از پروتز پر کردن فضای خالی بین دندان است و چندین دندان چینی را به دندان‌های مجاور متصل و ثابت می‌كند.
انواع مختلفی هم دارند، اعم از پروتز ثابت، پروانه‌ای، ترکیبی و... که بر اساس نوع اتصال به دندان مجاور نام‌گذاری می‌شود. در این ویدئو با کارکرد پروتز، شیوه اتصال و مراحل نصب پروتز آشنا می‌شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار