آشنایی با کانال ریشه، اندودنتیک و علل درمان آن

چرا دندان‌ها عصب‌کشی می‌شوند؟

58
0 0
کانال ریشه دندان داخل ریشه دندان است که شامل مغز دندان، کانال‌های اصلی و کانال‌های فرعی‌ است که ممکن است کانال‌های ریشه را به هم یا به سطح دندان متصل کنند. متخصص ریشه دندان در صورت پوسیدگی شدید دندان و آبسه آن، به جای کشیدن و بیرون آوردن دندان، بافت‌های عصبی کانال ریشه را از دندان شما جدا می‌کند و حفره‌های توخالی را می‌بندد. با تماشای این ویدئو با کانال ریشه، دلایل نیاز به عصب‌کشی یا اندودنتیک و روکش دندان آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار