بینی، دهان، گلو و ریه‌ منشا بوی بد دهان

دلایلی که باعث بوی بد دهان می‌شود

81
0 0
منشأ بوی بد دهان احتمال دارد از 4 ناحیه بینی، دهان، گلو و ریه‌ها باشد. در این ویدئو به شما نشان داه می‌شود چگونه و به چه دلیل این نواحی در دهان باعث تولید بوی بد می‌شوند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار