کایفوزیس، بیماری دنیای مدرن است

چند حرکت اصلاحی برای قوز

74
0 0
در دنیای امروز به‌دلیل کار مداوم با کامپیوتر و یا عادت به بد نشستن، افراد دچار قوز پشت می‌شوند که هم می‌تواند تبدیل به ظاهری ناخوشایند شود و هم سلامت بدن را تهدید می‌کند. این ویدئو نشان می‌دهد درطول روز چه کارهایی انجام دهید تا قوزِ پشت خود را اصلاح کنید و اندامی متناسب داشته‎‌باشید. حرکاتی که وقت شما را نمی‌گیرد، اما اثرات قابل توجهی دارد!
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار