افزایش سن و کدر شدن عدسی

جراحی آب مروارید یا کاتاراکت را تماشا کنید

6.9K
0 0
«کاتاراکت» یا آب مروارید حاصل کدر شدن لنز کریستالی یا عدسی چشم در اثر افزایش سن است. در جراحی کاتاراکت، عدسی کدر شده از چشم خارج و عدسی جدید جایگزین می‌شود. امروزه این جراحی شایع به صورت سرپایی و با بی‌حسی موضعی چشم انجام می‌شود. در این ویدئو جراحی کاتاراکت را مرحله به مرحله مشاهده کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار