آشنایی با منشاء آب دهان و بیماری‌های مرتبط به آن

سرطان غدد بزاق چه علائم و درمانی دارد؟

112
0 0
سه نوع غده بزاقی به نام پاروتید، زیر فکی و غده زیر زبانی مسئول ترشح آب دهان یا همان بزاق هستند که بزرگترین آن غده پاروتید است. توده‌های ایجاد شده در غده پاروتید اغلب سرطانی نيست اما توده‌هایی که در غدد بزاقی زیرزبانی تشکیل می‌شوند اکثرا سرطانی است. درمان اکثر این سرطان‌ها جراحی و برای برخی از افراد نیز پرتودرمانی است. در این ویدئو با منشاء تولید بزاق، محل قرارگیری آنها و تومور و سرطان غدد بزاق آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار