مزایا و معایب ونیر و علت برتری آن نسبت به روکش

ونیر دندان چه تفاوتی با روکش دارد؟

99
0 0
برای ترمیم دندان‌ها از «ونیر» و «روکش» استفاده می‌شود که باهم متفاوتند. ونیر بسیار نازک است و بیشتر برای زیبایی لبخند به‌کار می‌رود و نیاز کمتری برای تراشیدن دندان دارد. روکش برای پوسیدگی‌های عمیق استفاده می‌شود که دندان را بیشتر می‌تراشند و روکش، دورِ دندان را می‌گیرد. این ویدئو روکش و ونیر دندان را معرفی می‌کند و توضیح می‌دهد چرا ونیر دندان بهتر است و با این‌حال بیماران و دندانپزشکان بیشتر مایل به استفاده از روکش هستند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار