مرور نکاتی در مورد درمان ریشه دندان

عصب‌کشی ناقص چه خطراتی دارد؟

56
0 0
عصب کشی دندان موقعی انجام می‌شود که عصب دندان بمیرد یا پوسیدگی به عصب برسد. در عصب‌کشی، پوسیدگی کاملاً تراشیده و با مواد خاصی پُر می‌شود و روی آن مُهر و موم می‌شود تا دیگر باکتری وارد نشود. ورود بزاق یا باکتری با هر روشی به داخل کانال می‌تواند موجب پوسیدگی ثانویه گردد. این ویدئو شما را با نحوه عصب‌کشی صحیح دندان آشنا می‌کند و اینکه در صورت عصب‌کشی ناقص امکان از دست رفتن دندان وجود دارد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار