نگاهی به تعریف استرس

استرس فاصله بین خواسته و میزان توانمندی است

6.8K
0 0
همه ما در زندگی استرس را تجربه کرده‌ایم و کسی نیست که با این احساس ناآشنا باشد. وقتی خواسته‌ها، از توانایی شما یا آن چیزی که فکر می‌کنید توانایی شماست، فراتر می‌رود سر و کله استرس پیدا می‌شود. این انیمیشن را ببینید تا با استرس بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار