اسپوندیلولیستزیس همیشه با درد همراه نیست

لیزخوردگی مهره‌ها چرا رخ می‌دهند؟

8.8K
0 0
ستون فقرات 33 مهره دارد که روی هم قرار گرفته‌اند و از نخاع محافظت می‌کنند. گاهی به علت تحلیل رفتن مفاصلی که دو مهره را کنار هم نگه می‌دارد، مهره‌ها بر روی هم می‌لغزند که به آن لیزخوردگی مهره‌ها یا اسپوندیلولیستزیس می‌گویند. از هر 100 نفر تنها 15 نفر به لیزخوردگی مهره دچارند که همیشه هم با کمر درد همراه نیست. در این ویدئو آقای دکتر توحید سیف برقی متخصص پزشکی ورزشی، افسر پزشکی و دوپینگ کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا همراه در مورد لیزخوردگی مهره‌ها توضیح می‌دهند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار