عملکرد مغز در سیستم شنوایی را تماشا کنید

ساختار گوش و چگونگی تشخیص نوع و جهت صدا

68
0 1
توانایی تشخیص صداها و شناسایی جهت آن‌ها به لطف سیستم شنوایی است که از دو بخش گوش و مغز تشکیل شده‌اند. وظیفه گوش تبدیل انرژی صوتی به سیگنال‌های عصبی است ومغز باید اطلاعات این سیگنال‌ها را دریافت و پردازش کند. در این ویدئو با عملکرد شنیداری مغز و گوش بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار