روند کشف داروی خوره توسط آلیس آگوستا بال

تاریخچه کشف داروی جذام توسط اولین زن سیاه‌پوست شیمیست

125
0 0
چهار هزار سال از مشاهده‌ اولین مبتلایان به «جذام» می‌گذرد. بیماری‌ای که همان سال‌های بسیار دور مبتلایان خود را محکوم به گوشه‌نشینی و انزوا کرد. تا همین چند سال قبل، این بیماری را با نام کاشفش «هانسن» می‌شناختند، اما با ورود یک خانم شیمی‌دان و پزشک، مسیر این بیماری تغییر کرد و به موفقیت‌هایی برای درمان رسید. تماشای این ویدئو شما را با «آلیس آگوستا بال» خانم شیمی‌دان کاشف داروی جذام و شیوه رسیدن به داروی درمان این بیماری آشنا می‌کند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار