فولیکول در مو چه نقشی دارد؟

آشنایی با چرخه ریزش و رویش مو

76
0 0
در فولیکول مو، یک چرخۀ سه مرحله‌ای رخ می‌دهد. سلول‌های ماتریکس در پیاز مو مسئول رشد مو هستند و مواد مغذی را از یک حلقۀ مویرگی در پاپیلای پوستی دریافت می‌کنند. در مرحله آناژن، ماتریکس مو به‌طور فعال تکثیر و سلول‌های جدید و بعد از دو تا شش سال، مرحلۀ آناژن کامل و فولیکول وارد مرحلۀ انتقالی کاتاژن یا میانی می‌شود. در این مرحله در این مرحله رشد مو متوقف می‌شود. هم‌زمان بااینکه موی جدید در همان عمق در حال رشد است، موی قدیمی می‌ریزد. در این ویدئو با چرخه رشد و ریزش مو بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار