فرایند پیوند استخوان در ایمپلنت را تماشا کنید

چرا در ایمپلنت از پیوند استخوان استفاده می‌شود؟

81
0 0
پیوند استخوان تکنیکی است که در آن استخوان به فک افزوده می‌شود تا فک تقویت شود. این کار به ما امکان می‌دهد پیِ مستحکمی برای پشتیبانی ایمپلنت داشته‌ باشیم. بدون پیوندِ استخوان، در بسیاری از موارد، فک استحکام کافی برای نگه داشتن ایمپلنت را ندارد. تماشای این ویدئو باعث آشنایی کامل با فرایند این پیوند و مزایای آن می‌شود.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار