مصرف گیاهان دارویی را بدون مستندات علمی توصیه نکنید

چقدر به اثربخشی واقعی گیاهان دارویی توجه داریم؟

100
0 0
مصرف گیاهان دارویی به عنوان درمان کننده باید در منابع علمی و تحقیقات به اثبات رسیده باشد. آیا اثربخشی گیاه دارویی در یک فرد می‌تواند دلیلی باشد که آن را به عنوان دارو به همه افراد معرفی کنیم؟ چرا برخی پزشکان مصرف گیاهان دارویی را به عنوان درمان کننده بیماری قبول ندارند؟ آیا در مصرف داروی گیاهی به مستندات پزشکی مبنی بر تایید اثربخشی آن توجه داریم؟ ویدئوی پیش‌رو بررسی این موضوع توسط دکتر فراز مجاب متخصص داروسازی و عضو هیات علمی دانشگاه است، لطفا ببینید و به عزیزان‌تان هم بگویید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار