نظریه اپی‌ژنتیک در مورد محیط و وراثت

وراثت و محیط چطور باهم تعامل می‌کنند؟

108
0 0
شخصیت هر فرد از دو بخش وراثت و محیط تشکیل شده است. وراثت اشاره دارد به آنچه از طریق ژنتیک به ما منتقل شده است. در مقابل، محیط به معنی سبک فرزندپروری، مدرسه، جامعه، فرهنگ و... است. اما یک حوزه علمی جدید به نام اپی‌ژنتیک می‌گوید که هر دوی این‌ها به یک میزان انسان را تعریف می‌کند. در این ویدئو ضمن توضیح و مثال‌هایی در مورد وراثت و محیط، نظریه‌های مختلف را در مورد میزان تأثیرگذاری این دو بر شکل‌گیری شخصیت فرد بیان می‌کند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار