از دیسکِکتومی باز و بسته تا لامینوتومی و لامینِکتومی

انواع جراحی فتق دیسک را تماشا کنید

111
0 0
وقتی پزشکان با بیرون‌زدگی اندام‌ها در ناحیه استخوان‌ها مواجه می‌شوند، به آن فتق یا همان هِرنیا یا هِرنی می‌گویند. فتق دیسک هم یکی از موارد هرنیا است که با روش‌های مختلف جراحی مثل: دیسکِکتومی باز، دیسککتومی بسته، میکرودیسککتومی آندوسکوپی، لامینوتومی و لامینِکتومی قابل درمان است. در این ویدئو به شما می‌گوید که با راه‌های غیر جراحی نیز می‌تواند کمک کند کمردرد شما درمان شود.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار