چطور عصب مدین را نرمش بدهیم؟

ورزش‌های نرمشی اعصاب و کاهش دردهای عصبی

111
0 0
وجود درد در بازو یا سوزن‌سوزن‌ شدن آن می‌تواند ناشی از اعصابی باشد که تحت فشار قرار می‌گیرند. عصب‌ها هم مانند تاندون‌ها و ماهیچه‌ها روی هم می‌لغزند و با برخی نرمش‌ها می‌توان این کار را راحت‌تر کرد و جلوی دردهای ناشی از اعصاب را گرفت. این ویدئو تمریناتی دارد برای سرخوردن آهسته عصب مدین.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار