چطور آدم شادی باشم؟

سه قالب فکری معمول که شادی را فراری می‌دهد

6.9K
0 0
آیا شما در زندگی شاد و خوشبخت هستید؟ شاید زمانی که آخرین مدل گوشی‌های آیفون را خریداری کنید، خوشبخت خواهید شد؟ یا شاید هم معتقدید زندگی اجباری و کسالت‌آورست و هر روز باید از تختخواب جدا شوید و سر کارهای تکراری بروید؟ یا شاید به خاطر اتفاق ناگواری در گذشته، تمایلی به زندگی ندارید. برای اینکه بفهمیم چگونه می‌توانم شاد باشم، باید بفهمیم چگونه فکر می‌کنیم؟ غالبا سه واکنش متفاوت نسبت به زندگی وجود دارد که در این ویدئو در مورد آنها توضیح داده شده است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار