سختی و شیرینی مادری

استرس و خستگی مادر برای نوزاد مضر است

120
0 0
شاید این سوال بسیاری از مادران باشد که آیا استرس و خستگی روزمره، برای نوزاد من مضر است؟ جواب این سوال مثبت است. استرس مادر، برای سلامت نوزاد مضر است. اما این حقیقت نباید باعث نگرانی بیشتر شما شود. آرام باشید، وظایف خودتان را کمتر کنید و بدانید اگر استراحت می کنید برای مراقبت از نوزاد شماست و نباید احساس گناه کنید. این ویدئو ضرورت استراحت و آرامش در زمان بارداری را به شما توضیح می دهد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار