لیتوتریپسی و دفع سنگ کلیه چه مراحلی دارد؟

درمان سنگ کلیه با امواج شاک ویو

120
0 0
در روش سنگ‌شکنی کلیه به روش شاک وِیو، امواج صوتی از بیرون به سمت کلیه‌ها و سنگ‌ها در بدن هدایت و باعث خردشدن سنگ‌ها به تکه‌های بسیار کوچک می‌شود و در نهایت این تکه‌های کوچک همراه با ادرار از بدن دفع می‌شوند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص چگونگی سنگ‌شکنی با دستگاه شاک ویو این ویدئو را تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار