رهاسازی مفصل فاست گردن

تکنیکی کاربردی برای شل کردن عضلات گردن خشک شده!

7.1K
0 1
برای اغلب ما پیش آمده که بعد از برخاستن از خواب با گردنی خشک مواجه شویم که راحت حرکت نمی‌کند. درست مثل یک ربات، برای نگاه به چپ و راست باید بدنمان را به‌ همان سمت بچرخانیم. این حالت را می‌توان با یک تمرین کاربردی برای رها کردن مفصل فاست گردن، برطرف کرد. با تماشای این ویدئو، این تکنیک را یاد بگیرید تا در چنین مواقعی از آن استفاده کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار