جنینی اندازه کاهو چینی تا یک گلم بزرگ و رسیده!

احوال جنین را در سه ماه سوم بارداری رصد کنید

129
0 0
در این ویدئو به تغییرات هفته‌به‌هفته جنین پرداخته می‌شود. به‌عنوان مثال در هفته 28، جنین تقریباً اندازه یک کلم‌ است، چشم‌هایش باز می‌شود و ناخن‌های پایش شروع به رشد می‌کند. در هفته بعد تقریباً یک کیلو و سیصد گرم وزن دارد، تپل‌تر و پوستش صاف‌تر می‌شود، چشم‌هایش باز و بسته می‌شود و به نور پاسخ می‌دهد. با تماشای این ویدئو احوال جنین را در هفته سوم بارداری رصد کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار