عشق به خود یعنی خوبی‌ها از بدی‌ها پیشی بگیرد

تفکر دوگانه چیست یا من واقعی‌ام یا ایگو؟

130
0 0
«عشق به خود» چیست؟ تابه‌حال فکر کرده‌اید ناتوانی در دیدن آنچه واقعاً هستیم چگونه در فرایند عشق ورزیدن به خود اخلال ایجاد می‌کند. این ویدئو نشان می‌دهد عشق به خود چگونه کمک می‌کند که نیروی لازم برای تغییر در خودانگاره خود را داشته‌باشیم همچنین ببینیم تغییرات بزرگ در شخصیت ما از کجا شروع می‌شوند. این ویدئو درباره تفکیک خود واقعی از ایگو می‌گوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار