نقش آسیب‌های غیرعمدی در کودکان

چطور کودکان را از مصدومیت خانگی حفظ کنیم؟

162
0 0
آسیب‌های غیرعمدی نقش زیادی در مرگ کودکان زیر 14 سال دارند و یک‌سوم این آسیب‌ها هم آسیب‌های خانگی است؛ مثل افتادن، سوختن، زخمی شدن، خفه شدن و... این ویدیو انواع خطرهای در کمین کودک و راه‌های پیش‌گیری از آن را نمایش می‌دهد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار