درماتیلومانیا چیست؟

کندن پوست، راهی برای فرار از ترس و اضطراب

126
0 0
افراد به شیوه‌های مختلفی اضطراب و خشم خود را بروز می‌دهند، اختلال پوست‌کنی یا درماتیلومانیا یکی از آنها است. رفتار کندن پوست لب، ناخن، دست، کف پا و... برای تخلیه هیجانات منفی است و از احساس تنهایی، تجربه نکردن محبت و دوست نداشتن خود نشأت می‌گیرد. با تماشای این ویدئو اطلاعات بیشتری کسب کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار