چرا شبکه‌های اجتماعی برای ما جذاب است؟

استفاده از شبکه‌های اجتماعی باعث ترشح دوپامین می‌شود!

179
0 0
رسانه‌های اجتماعی به‌وضوح تأثیر عمده‌ای بر جامعه داشته‌اند. همچنین رسانه‌های اجتماعی و اینترنت بر مغز انسان نیز تأثیر می‌گذارد. به‌طرز شگفت‌انگیزی 5 تا 10درصد از کاربران اینترنت قادر به کنترل زمان صرف شده در اینترنت نیستند. اگرچه در مقابل اعتیاد به مواد، این یک اعتیاد روانی است، اما اسکن مغزی این افراد اختلالی مشابه معتادان به موادمخدر را نشان می‌دهد. این ویدئو نکات قابل توجهی را درباره تاثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر ساختار مغز می‌گوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار