به بچه‌هایم کارهای خانه را محول کنم یا نه؟

بچه‌ها فرقی بین انجام کار خانه با بازی قائل نیستند

219
0 0
بعضی بزرگسالان با کار کردن کودکان در خانه مخالفت می‌کنند و دلیل‌شان هم این است که او نمی‌تواند از پس کارها به درستی بربیاید. اما فراموش نکنیم فعالیت کودک درخانه باعث می‌شود او این کار را جزو روتین زندگی بداند و بعدها مشکلی برای انجامش نداشته باشد. این ویدئو به شما درباره تفکر بچه‌ها از انجام کارهای خانه می‌گوید و اینکه بچه‌ها فرقی بین انجام کار خانه با بازی قائل نیستند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار