خواباندن نوزاد و جلوگیری سندروم مرگ ناگهانی

چگونه نوزاد را به روشی صحیح بخوابانیم؟

7.3K
0 0
به مرگ ناگهانی نوزاد یک ماه تا یک ساله، سندروم مرگ ناگهانی نوزاد می‌گویند. تجربیات ثابت کرده انجام کارهایی مشخص، باعث جلوگیری از این سندروم و کاهش مرگ نوزادان می‌شود. در این ویدئو به این راهکارها که شامل مواردِ مختلفی مثلِ استفاده از تخت‌خواب جدا، نخواباندن نوزاد به شکم و...اشاره شده‌است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار