نیاز جنین تنها سیصد کالری اضافی در روز

زنان باردار به اندازه دو نفر غذا نخورند!

144
0 0
برخلاف آنچه در گذشته تصور می شد که مادر باردار باید به اندازه دونفر غدا بخورد، امروزه اعتقاد براین است که مادر باردار زمانی که احساس سیری می‌کند، بهتر است دست از غذا بکشد؛ تنها نکته مهم نوع تغدیه و سالم بودن آن است. این ویدئو را درباره تغذیه مادران باردار تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار