وقتی با دیگری سلوکت نمی‌شود!

روانی کیست ؟

7K
0 0
مردم زیاد از کلمه «روانی» استفاده می‌کنند و این برچسب را بی‌پروا به همه می‌زنند، درحالی که حتا در بین قاتلان زنجیره‌ای هم تنها یک درصدشان روانی هستند یا اختلال سایکوپات دارند که معنی دیگرش می‌شود جامعه‌ستیز. درباره این اصطلاح چه می‌دانیم؟ به چه افرادی گفته می‌شود؟ این‌ عبارات علمی هستند و ما به صورت اشتباه از آنها استفاده می‌کنیم. در این ویدئو درباره اختلال شخصیت ضداجتماعی، خصوصیات و باورهای اشتباهی که مورد آن وجود دارد صحبت می‌کنیم.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار