کدام دسته از علائم افراد نیازمند اقدامات اورژانسی است؟

بیماری‌های اعصاب و روان را دست کم نگیرید!

168
0 0

یکی از اشتباهات رایج در خانواده‌ها این است که بیماری‌های اعصاب و روان را دست کم می‌گیرند و وقتی فرد را به اورژانس می‌آورند که دیگر کار از کار گذشته است. همانطور که نباید در خیلی از موارد به اورژانس مراجعه کرد، از آن سو باید برخی موارد را هم جدی گرفت. دکتر آرش تبرائی دستیار تخصصی طب اورژانس در این ویدئو توضیح می‌دهد که کدام دسته از بیماران اعصاب و روان را با بروز چه علائمی باید فوری به اورژانس بیمارستان برد.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار