هیچ‌کسی بدون مشکلات درونی نیست

روان سالم یعنی حس خوبی به خودت داشته باشی

188
0 0
سلامت روان بر احساسات، تفکر، نحوه عملکرد فرد در زندگی و بسیاری از عوامل دیگر تاثیر می‌گذارد. داشتن روان سالم، کیفیت زندگی را ارتقا می‌دهد و بر آرامش روانی و سلامت جسمی تاثیر بسزایی دارد. این ویدئو توضیح می‌دهد که تعریف درست سلامت روان چیست و چرا از اهمیت بالایی برخوردار است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار