کشف تنفس مصنوعی تا ساخت دستگاه‌های پیشرفته

درباره دستگاه تنفس مصنوعی یا ونتیلاتور چه می‌دانید؟

213
0 0
در همه‌گیری کرونا، جهان متوجه اهمیت دستگاه ونتیلاتور شد. دستگاهی که وقتی سیستم تنفس قابلیت خود را از دست می‌دهد، تنفس مصنوعی ایجاد می‌کند. به اندام‌ها اکسیژن می‌رساند تا مرگ بیمار را به تعویق بیندازد. در این ویدئو با تاریخچه کشف راه تنفس مصنوعی، سیستم تنفس و نقش ونتیلاتورها در طول تاریخ بیشتر آشنا می‌شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار