تفاوت اعتمادبه‌نفس با عزت نفس

بدون اعتمادبه‌نفس می‌توان عزت نفس داشت؟

210
0 0
اعتمادبه‌نفس زمانی افزایش پیدا می‌کند که در انجام کاری مهارت داشته‌باشیم، اما عزت نفس وابسته به مهارت در انجام کارها نیست. عزت نفس یعنی خود را همان‌طور که هستیم ارزشمند بدانیم. با تماشای این ویدئو بیشتر درباره تفاوت اعتمادبه‌نفس با عزت نفس بدانید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار