مهارت‌های اجتماعی کودک سه تا چهار ساله را تماشا کنید

مشارکت در بازی، رعایت نوبت و قرض دادن اسباب‌بازی

7K
0 0
رشد اجتماعی و عاطفی در کودکان شامل شناخت و گسترش مواردی مثل خودآگاهی، شناخت و مدیریت احساسات مختلف مثل خشم، ناامیدی، حسادت، درک عاطفی و اجتماعی، تعامل با همسالان، والدین و دیگر بزرگسالان است. همچنین کودکان در سنین 3 تا 4 سال قادرند افکار و باورهای دیگران را درک کنند. در این ویدئو مهارت‌های اجتماعی کودک سه تا چهار ساله را تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار